11.12.2018

Wybrano laureata nagrody AgroBioTop! Konkurs, organizowany pod auspicjami Komitetu Biotechnologii PAN, nagradza osiągnięcia, rewolucjonizujące nauki rolne. Kapituła uhonorowała innowacyjną i przyjazną środowiskowo metodę opracowania biopaliw z odpadów z produkcji mleczarskiej. Nagrodzone odkrycie wzbudziło ogromne zainteresowanie mediów – obszerny artykuł poświęcił mu m.in. dziennik „Rzeczpospolita” (link). Fundatorem nagrody pieniężnej, związanej z wyróżnieniem, była firma Bayer.

Podobnie, jak przy pierwszej edycji konkursu AgroBioTop w 2017 roku, również w najnowszej edycji Omega Communication odpowiadała za komunikację ze środowiskiem naukowym i dziennikarzami oraz za operacyjną organizację konkursu (w tym posiedzeń jury).