13.12.2019

13 grudnia w siedzibie firmy Bayer odbyła się debata ekspercka pt. „Kto jest właścicielem nauki?“. Eksperci, reprezentujący szeroko pojęte nauki o życiu, doszli do następujących wniosków: każdy człowiek, niezależnie od poziomu wykształcenia i kompetencji społecznych, ma prawo korzystać z osiągnięć nauki. Każdy ma również prawo zadawać pytania i starać się zrozumieć naukę, a szans na poznanie jej fascynujących stron jest dziś wiele. Zarówno świat nauki, jak i odpowiedzialny biznes powinien ułatwiać tę edukację. O zagadnieniach tych dyskutowali m.in. laureaci tegorocznych edycji prestiżowych nagród naukowych: Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz nagrody AgroBioTop, przyznawanej przez Komitet Biotechnologii PAN.

Omega Communication odpowiadała za kompleksową koordynację działań media relations.