4.06.2019

Na początku czerwca firma Universal Robots zaprosiła do swojej fabryki i siedziby w Danii dziennikarzy z kilku krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wizyta w duńskim Odense, klastrze robotycznym, w którym obecnie mieści się około 200 firm z sektora, była okazją do omówienia kluczowych trendów w obszarze współpracy ludzi i robotów oraz dalszego rozwoju technologii cobotycznej. Spotkanie otworzył prezes UR, Jürgen von Hollen, następnie dziennikarze wzięli udział w praktycznym szkoleniu na temat programowania robotów współpracujących oraz w prezentacji na temat ekosystemu UR+ (platformy prezentującej rozwiązania kompatybilne z ramionami UR). Zakończeniem oficjalnej części było zwiedzanie fabryki Universal Robots, w której również roboty pracują przy produkcji. Drugiego dnia odbyła się wizyta w fabryce, siedzibie i showroomie firmy Mobile Industrial Robots produkującej autonomiczne roboty mobilne. Dziennikarze mogli samodzielnie programować i obsługiwać roboty AMR, MiR100 oraz MiR200, a także porozmawiać na temat technologii, korzyści biznesowych oraz rozwoju rynku. W spotkaniu udział wzięli dziennikarze z Polski, Bułgarii, Czech, Węgier oraz Rumunii, odpowiadający za prasę, media internetowe oraz telewizję.

Omega Communication odpowiadała za obsługę polskich mediów oraz koordynację projektu na poziomie Polski.

Efektem wizyty są m.in. następujące publikacje: https://forsal.pl/biznes/przemysl/galerie/1417415,zdjecie,1,coboty-roboty-wspolpracujace-ktore-zrewolucjonizuja-automatyzacje-msp.html

https://www.pap.pl/aktualnosci/news,466365,ekspert-globalizacja-zmiany-popytu-i-rynek-pracy-zmieniaja-logistyke.html