17.04.2018

Szacuje się, że w Polsce migotanie dotyczy 600-700 tys. osób. Wobec powszechności tej arytmii i wzrastającej liczby zachorowań można mówić o epidemii. Problem ten był tematem spotkania prasowego przed konferencją medyczną Arythmix. Ponad 20 dziennikarzy wiodących mediów spotkało się z ekspertami medycznymi, którzy podkreślali wagę odpowiedniej profilaktyki i skutecznych terapii.

Omega Communication po raz kolejny odpowiadała za media relations związane z wydarzeniem.