17.10.2018

Zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw produkcyjnych dzięki wykorzystaniu robotów i aplikacji współpracujących było wiodącym tematem drugiej edycji Forum Cobotyki, które odbyło się w dniu 16.10.2018 we Wrocławiu. Organizatorem wydarzenia była firma Encon-Koester. Partnerem Honorowym – Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

W wydarzeniu udział wzięło ponad 200 przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych, producentów maszyn oraz integratorów rozwiązań robotycznych. Podczas części merytorycznej Forum 12 polskich oraz międzynarodowych ekspertów zaprezentowało rozwiązania pozwalające na zwiększenie optymalizacji procesów produkcyjnych oraz logistycznych poprzez zastosowanie cobotów.

Omega Communication odpowiadała za komunikację PR i marketingową wydarzenia.