01.03.2019

Zmiana w organizacji w kierunku transformacji cyfrowej musi pochodzić z góry. Bez odpowiedniego nastawienia osób zarządzających sam produkt opakowany w etykietkę „Industry 4.0” niewiele zdziała, mimo, iż technologia niezbędna do ucyfrowienia procesów jest już dawno dostępna, powiedział Łukasz Otta, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Siemensie, podczas forum Zmieniamy Polski Przemysł, które odbyło się 27. lutego w Warszawie.

Była to już XIX edycja wydarzenia, w którym regularnie udział biorą eksperci z Siemensa. Łukasz Otta uczestniczył w dyskusji pt. „Nowoczesna fabryka, nowoczesna produkcja. Przemysł 4.0 w Polsce”, natomiast wcześniej w panelu „Energetyka. Polska energetyka w ogniu zmian” wziął udział dyrektor branży Energy Management, Mariusz Kondraciuk. W dyskusji podkreślił, że nieuniknionym trendem w energetyce jest rosnąca rola konsumentów (którzy stają się prosumentami) i klastrów energii.

Omega Communication odpowiedzialna była za przygotowanie wystąpień ekspertów Siemens w debatach oraz za działania medialne.