10.09.2018

Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne pojazdów trakcyjnych na przykładzie lokomotywy Vectron oraz nowoczesne rozwiązania prawno – organizacyjne w zakresie ich pozyskania przez przewoźników to temat pierwszej edycji seminarium Kolej 4.0, które odbyło się 6 września 2018 r. w Żmigrodzie w Ośrodku Eksploatacji Toru Doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa. Celem spotkania było m. in. przedstawienie innowacyjnych metod badawczych taboru kolejowego oraz wymiana opinii i dobrych praktyk.

Podczas wydarzenia odbyło się oficjalne przekazanie lokomotywy Siemens Vectron MS firmie LOTOS Kolej.

Oprócz udziału w panelu dyskusyjnym, uczestnicy i dziennikarze mieli możliwość skorzystania z przejazdów testowych lokomotywą.

Organizatorami wydarzenia były firmy Siemens, Industrial Division oraz Instytut Kolejnictwa. Patronat nad seminarium objęła Fundacja ProKolej.

Omega Communication odpowiedzialna była za logistyczną część organizacji wydarzenia.