Zakończyła się trzecia edycja programu edukacyjnego Siemensa – Inżynierki 4.0. Warsztaty odbyły się w dniach 11, 14 i 18 września. W tym roku po raz pierwszy zostały przeprowadzone w formie online. 30 wyselekcjonowanych studentek uczelni technicznych z całej Polski miało możliwość uczestnictwa w serii interaktywnych wykładów i warsztatów, nastawionych na podnoszenie ich kwalifikacji w duchu Przemysłu 4.0.

 

Program został zrealizowany pod patronatem Ministerstwa Rozwoju, Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości oraz Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. W przeprowadzenie warsztatów zaangażowały się też firmy Mercedes-Benz Manufacturing Poland oraz KUKA.

 

Inżynierki 4.0 to program zorientowany na podnoszenie kwalifikacji młodych kobiet i ułatwianie im startu zawodowego. W tym roku przeprowadzone szkolenia zorientowane były na holistyczny rozwój uczestniczek – zarówno pod kątem ich umiejętności technicznych, jak i miękkich. Głównym przesłaniem był obraz inżyniera przyszłości, który będzie musiał być nie tylko specjalistą w dziedzinie technologii, ale także osobą wszechstronną, potrafiącą adaptować się do zmiennego, niepewnego świata. Stąd, sporą część agendy warsztatowej wypełniły zajęcia dotyczące zarządzania karierą i wizerunkiem, kreatywnego myślenia i mentoringu. Niezwykle cenny był czas przeznaczony na otwartą rozmowę uczestniczek z kobietami sukcesu – inspirującymi ekspertkami, pełniącymi zarządcze role w swoich firmach – na temat ich obaw i oczekiwań związanych z ich przyszłością jako inżynierek.

 

Podczas warsztatów uczestniczki zostały zaproszone do udziału w konkursie na najlepszy film pt. „Jakie wyzwanie współczesnego świata chcę rozwiązać, będąc inżynierką?”. Na laureatki czekają nagrody w postaci mentoringu z HR Business Partnerami z Siemensa oraz tydzień szkoleń w firmie KUKA.

 

Omega Communication opracowała koncepcję całego programu. Agencja odpowiadała za wszystkie elementy realizacji, włączając działania rekrutacyjne, organizację i komunikację spotkań oraz relacje z mediami.