10.05.2018

Firmy przeznaczają 14,5% przychodów na wdrażanie nowych technologii. Pomimo barier, polskie przedsiębiorstwa produkcyjne z sektora MŚP nadal planują inwestować w rozwój technologiczny. Większość podnosiła również kompetencje pracowników przez szkolenia, a jeszcze więcej planuje to robić. Od państwa przedsiębiorcy oczekują zmniejszania barier biurokratycznych, zachęt podatkowych, a także dostosowania kształconych przez szkoły i uczelnie kadr technicznych do potrzeb współczesnego przemysłu.

To wnioski z badania „Smart Industry Polska 2018”, przeprowadzonego na zlecenie Siemens i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przez Kantar Millward Brown na grupie firm: mikro, małych oraz średnich w kwietniu br.

Omega Communication odpowiedzialna jest za komunikację oraz realizację projektu Smart Industry Polska 2018, w tym za organizację konferencji prasowej.