26 listopada miała miejsce wirtualna konferencja Autodesk Day | Energetyka. Wzięło w niej udział ponad 100 przedstawicieli kadry zarządzającej oraz specjaliści
m.in. w zakresie planowania, standaryzacji i utrzymania majątku, przygotowania i zarządzania inwestycjami. Poruszane tematy obejmowały możliwości, jakie oferuje Common Data Environment (CDE) w zarządzaniu nowymi inwestycjami i remontami już istniejących obiektów, nowoczesne sposoby utrzymania i eksploatacji istniejącej infrastruktury, a także efektywne wykorzystanie metodologii BIM w inwentaryzacji i modelowaniu elementów już istniejącej infrastruktury energetycznej.
Materiały z konferencji dostępne są na stronie https://www.autodesk.pl/campaigns/abm/energetyka

Omega Communication była odpowiedzialna za koordynację całego przedsięwzięcia zarówno od strony organizacyjnej jaki i komunikacyjnej.