O firmie

Tworzymy i realizujemy kompleksowe kampanie komunikacyjne. Efektywnie łączymy narzędzia, kanały i środki przekazu, tak aby zapewnić skuteczne osiąganie celów naszych klientów. W codziennej pracy korzystamy z najnowszych możliwości i narzędzi współczesnej komunikacji.

Doskonale rozumiemy rynki B2B – przemysł, architektura i budownictwo, usługi profesjonalne, IT. Potrafimy skutecznie rozmawiać o innowacjach. Edukować, motywować, angażować.

Jesteśmy profesjonalni i aktywni. Wychodzimy z inicjatywą i stawiamy na rezultaty. Działamy kompleksowo, realizując całe programy, nie pojedyncze zadania. Monitorujemy postęp i proaktywnie rekomendujemy najbardziej efektywne sposoby postępowania.

Z naszymi klientami pracujemy długofalowo, niejednokrotnie zaczynając od małego projektu i wspólnie rozwijając coraz bardziej skomplikowane programy. Zmieniające postrzeganie marek i wspierające biznes.

Działamy międzynarodowo – jesteśmy członkiem globalnej sieci niezależnych agencji WIN PR Group. Mamy doświadczenie w koordynowaniu prac agencji w regionie Europy Centralnej i Wschodniej.

Relacje z mediami

Social media

Wsparcie marketingowe

Relacje z liderami opinii / Social media influencers

Zarządzanie społecznościami

Organizacja wydarzeń

Relacje z uczelniami i studentami

Digital communication /
Content marketing