09.05.2018

Rozwój infrastruktury jest jednym z kluczowych elementów rozwoju gospodarczego Polski. Jednym z narzędzi jego realizacji może być partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), pozwalające wykorzystać kapitał, wiedzę i doświadczenie sektora prywatnego w finansowaniu inwestycji i usług publicznych. 9 maja 2018 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyła się konferencja Smart City w Polsce. Celem  seminarium było promowanie współpracy między sektorem publicznym, a prywatnym w obszarze Smart City. W wydarzeniu udział wzięło ponad 70 reprezentantów administracji samorządowej z całej Polski. Patronat nad wydarzeniem objęły Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Miasto Rzeszów.

Omega Communication odpowiedzialna była za logistyczną część organizacji konferencji.