08.03.2019

TriVision – duńska firma dostarczająca systemy wizyjne dla przemysłu – zadebiutowała na polskim rynku. Firma zaprezentowała swoje kluczowe rozwiązania – VisioPointer oraz SmartInspector – podczas targów Warsaw Pack 2019. Pomagają one automatyzować procesy kontroli, w tym ograniczać pracę manualną, poprawiać jakość produktów, oszczędzać na kosztownym ich wycofywaniu. Systemy umożliwiają wykrywanie rozszczelnienia opakowań, błędów jakościowych, niepoprawnego oznakowania. Dzięki temu wadliwe opakowania rzadziej powodują odrzucenie pełnowartościowych towarów, co prowadzi do znacznych oszczędności i ograniczenia przestojów. Omega Communication odpowiadała za obsługę medialną, w tym aranżowanie wywiadów podczas targów.