Są osoby, które sprawiają, że świat jest ładniejszy. W Omega Communication to @Aleksandra Piątek, teraz Senior Graphic Designer. Spod ręki (lub oka) Oli wychodzą grafiki i animacje dla naszych klientów. Ola – gratulujemy!